NOVO! V ponudbo smo dodali nove narezke “na kvadrat”. Vsi ti narezki so primerni za 10 ljudi, vsebujejo pa poleg mesnin in sira tudi kisle kumarice in kruh.